Subsidie aanvragen: transparantie loont!

May 11, 2020
|
linku
Afbeelding voor Subsidie aanvragen: transparantie loont!

Stel, je gaat een product ontwikkelen dat volstrekt nieuw is voor je bedrijf. Ook al is het niet nieuw voor de markt, voor jóu is dit innovatie. Voor zo’n innovatief project kun je bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een WBSO-subsidie aanvragen. Dat is een subsidie op de loonkosten. Vraag je die via ons aan, dan heb je een bijna 100 procent slagingskans. Dankzij een grondige kennis van zaken en een hoge mate aan transparantie.

Wanneer onze klanten minder subsidie gebruiken dan wij voor ze hebben aangevraagd, krijgen ze de teveel betaalde fee terug. Eerlijk duurt het langst.

Transparantie loont

Subsidie aanvragen levert op de korte en de lange termijn het meeste succes op als je daarin zo transparant mogelijk bent. Dankzij die transparantie bouwen wij een constructieve relatie op met de subsidieverstrekker en kunnen we jou dat mooie slagingspercentage noemen. Dankzij de zekerheid die wij je bieden, kom jij graag weer bij ons terug. Transparantie zorgt in jouw proces richting dat innovatieve product voor risicoreductie. Voor het gevoel eerlijk behandeld te zijn. Dat zijn twee uiterst belangrijke aspecten in ons werk als intermediairs.

Hoe werkt het?

Laten we even voor het gemak zeggen dat je één jaar wilt uittrekken voor de ontwikkeling van je product. Dat je onze expertise wilt benutten bij de subsidieaanvraag en bij de monitoring van het ontwikkelproces. Je hebt je ureninschatting gemaakt: zoveel mensen zijn er zoveel uur per week mee bezig, gedurende dat jaar. Op grond van die schatting vraag je ons € 45.000 WBSO-subsidie aan te vragen. Voor het eerste halfjaar € 25.000; voor het tweede halfjaar € 20.000. Wij kunnen je bijna verzekeren dat je dat hele bedrag krijgt. Voor onze toegevoegde waarde rekenen we een succes fee. Die factureren we jou nadat de RVO de beschikkingen heeft afgegeven.

Onderrealisatie

Maar wat gebeurt er als je ureninschatting toch te hoog is uitgevallen? Als je te veel subsidie hebt aangevraagd? Dan spreken we van onderrealisatie. Hoe spijtig ook, je zult dan het te veel ontvangen bedrag moeten terugbetalen. Het risico op onderrealisatie reduceren we samen met een goede inschatting van de uren, rekening houdend met verschuiven van uren tussen periodes en projecten, en met een heldere urenadministratie. Vanaf dag 1 kunnen we samen goed monitoren hoe het verloop is. Wij blijven het hele jaar door hameren op die transparante en volledige administratie, waardoor het risico op terugbetalen kleiner wordt.

Restitutie van fee

Als je onverhoopt € 8.000 minder besteed hebt dan je verwachtte, betaal je de te veel ontvangen subsidie terug. Wat doet dan jouw intermediair? Jij hebt hem betaald op basis van € 45.000 subsidie. Maar die heb jij niet gebruikt. Stelt hij dat zelf aan de orde? Ga jij het gesprek daarover aan? Natuurlijk, hij heeft zijn werk gedaan. Toch heb je het idee dat je hem te veel fee hebt betaald. Voel jij je als klant dan écht centraal staan bij hem als hij het daarbij wil laten?

Alle klanten die bij ons de risicomodule afnemen en dus mogen verwachten dat we onderrealisatie voorkomen, krijgen van ons in zo’n geval de te veel betaalde fee terug. Eerlijk duurt het langst.